Katedra Psychiatrii
Poradnia Przykliniczna Zdrowia Psychicznego przy Klinice Psychiatrii UM we Wrocławiu specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu zaburzeń psychicznych u osób dorosłych. Pacjentom Poradni oferujemy, w zależności od wskazań, pomoc w formie leczenia psychiatrycznego i farmakoterapii, konsultacji psychologicznych, psychoterapii indywidualnej oraz poradnictwa.


Opieka psychiatryczna

Obejmuje następujące procedury z zakresu zdrowia psychicznego:

- diagnostyka zaburzeń psychicznych u osób dorosłych,
- kwalifikacja do leczenia na oddziałach szpitalnych psychiatrycznych,
- leczenie zaburzeń psychicznych wieku podeszłego (zaburzenia świadomości, otępienia, zaburzenia zachowania),
- leczenie zaburzeń nastroju (depresja, mania),
- leczenie zaburzeń psychotycznych (schizofrenia, zaburzenia urojeniowe, schizoafektywne),
- leczenie zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i pod postacią somatyczną (zespoły natręctw, zaburzenia adaptacyjne, reakcje na ciężki stres.


Poradnia Zdrowia Psychicznego nie zajmuje się leczeniem uzależnień oraz osób poniżej 18-go roku życia.
 

Opieka psychologiczna

Świadczymy pomoc psychologiczną w szerokim zakresie problemów dotyczących zdrowia psychicznego. Pomoc skierowana jest do osób:

- przeżywających nadmierny smutek, zniechęcenie, brak energii, cierpienie, stres,
- doświadczających trudności w relacjach z innymi ludźmi oraz radzeniem sobie z emocjami,
- doświadczających subiektywnych objawów pogorszenia zdolności poznawczych (pamięci).


Diagnoza psychologiczna

Stosowane metody diagnozy obejmują standaryzowane narzędzia diagnozy psychologicznej w obszarze osobowości, temperamentu, funkcjonowania poznawczego (w tym uwagi, pamięci, inteligencji). Wyniki badań psychologicznych stanowią istotny element planowania przez psychiatrę dalszego leczenia, w tym farmakoterapii. Psycholodzy ściśle współpracują z lekarzami psychiatrami, dzięki czemu efektywność leczenia jest wysoka.


Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna obejmuje:

 - konsultacje psychologiczne

Konsultacja psychologiczna ma na celu określenie trudności i problemów zgłaszającej się osoby oraz ustalenie najodpowiedniejszej formy pomocy. Obejmuje najczęściej jedno do trzech spotkań. Z konsultacji korzystać mogą osoby zainteresowane pomocą dla siebie, jak i dla swoich bliskich.


- poradnictwo psychologiczne

Poradnictwo psychologiczne stanowi formę pomocy skierowaną do osób zdrowych, przeżywających kryzysy rozwojowe lub trudności przystosowawcze. Odbywa się w formie kilku spotkań, których głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania.


- psychoterapia – indywidualna, rodzinna, par

Psychoterapia (gr. ψυχή psyche = dusza i therapein = leczyć) to metoda leczenia z wyboru zaburzeń lękowych i zaburzeń osobowości, stosowana wspomagająco w innych zaburzeniach psychicznych. Psychoterapia ma charakter oddziaływań planowanych i celowych, i ma na celu zmianę wzorców zachowania lub struktur i procesów intrapsychicznych. Wspólną cechą wszystkich stosowanych technik terapeutycznych jest kontakt międzyludzki.
 

Wizyty w Poradni - rejestracja

Pacjenci, chcący skorzystać w Poradni z pomocy psychiatrycznej są przyjmowani bez skierowania z ważnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Natomiast w celu skorzystania z pomocy psychologicznej należy mieć skierowanie od internisty, psychiatry bądź neurologa oraz ważne ubezpieczenie zdrowotne. Konsultacje psychiatryczne i psychologiczne w zależności od stanu pacjenta trwają 20-45 minut. Wymagane jest umówienie spotkania poprzez kontakt z rejestracją Poradni - telefonicznie pod nr tel.: 71 784 16 10 lub osobiście - Klinika Psychiatrii (Wybrzeże Pasteura 10, II piętro) w godzinach 08:00 - 14:00 od poniedziałku do piątku. Wejście do Poradni znajduje się z tyłu budynku, od strony parkingu.

 

INFORMACJA DLA NOWYCH PACJENTÓW PRZYKLINICZNEJ PORADNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO:

Przed pierwszą telewizytą pacjenci proszeni są o wydrukowanie oraz wypełnienie OŚWIADCZENIA (załącznik) oraz odesłanie na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Prosimy o odwoływanie wizyt nie później niż dwa dni przed zaplanowanym terminem konsultacji.

Personel Poradni Zdrowia Psychicznego

Psychiatrzy
prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska, specjalista psychiatra – Kierownik Kliniki Psychiatrii
prof. dr hab. n. med. Jerzy Leszek, specjalista psychiatra
dr hab. n. med. Tomasz Pawłowski, specjalista psychiatra, Koordynator Przyklinicznej Poradni Zdrowia Psychicznego
dr hab. n. med. Dorota Frydecka, specjalista psychiatra 
dr n. med. Tomasz Hadryś, specjalista psychiatra
dr n. med. Monika Kantorska-Janiec, specjalista psychiatra
dr n. med. Elżbieta Trypka, specjalista psychiatra
lek. Damian Siwicki, lekarz rezydent specjalizujący się w psychiatrii

Psycholodzy

dr n. med., mgr psychologii Sylwia Chładzińska-Kiejna, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego)
mgr Anna Rudkowska-Mytych, dyplomowana psychoterapeutka psychodynamiczna w procesie certyfikacji
dr n. hum. Ewa Pisarska, psychoterapeutka, certyfikat Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – konsultacje superwizyjne
mgr Anna Moszczyńska, dyplomowana psychoterapeutka psychodynamiczna 
mgr Kamila Kotowicz, psycholog  
mgr Kołodziejczyk Agata, psychologmgr Anna Wodiany, dyplomowana psychoterapeutka psychodynamiczna w procesie certyfikacji
mgr Karolina Fila-Witecka, psycholog (USK)
mgr Katarzyna Wiśniewska, psycholog,  psychoterapeuta (certyfikat Polskiego Towarzystawa Psychiatrycznego)
dr n. med., mgr psychologii Renata Wallner, Koordynator do spraw praktyk psychologicznychn. 
mgr Anna Wodiany, psycholog 
mgr Adrianna Senczyszyn, psycholog 

Rejestracja

Danuta Jakobsche, rejestratorka medyczna tel: 71 784 1610