Katedra Psychiatrii

 

W skład Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Psychicznego, Kliniki Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego wchodzą:


1) Oddział kliniczny psychiatryczny i psychogeriatryczny
2) Oddział kliniczny dzienny psychiatryczny
3) Oddział kliniczny dzienny leczenia nerwic
4) Oddział kliniczny dzienny psychogeriatryczny
5) Przykliniczna poradnia zdrowia psychicznego
6) Przykliniczna poradnia psychogeriatryczna
7) Zespół psychiatryczno-psychologiczny konsultacyjny.

Oddział kliniczny psychiatryczny i psychogeriatryczny USK funkcjonuje w ramach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu na I piętrze Kliniki Psychiatrii przy Wybrzeżu L. Pasteura 10.
Jest to oddział całodobowy, diagnostyczno – terapeutyczny, 28 –łóżkowy, koedukacyjny (z miejscami męskimi i żeńskimi). W oddziale prowadzona jest diagnostyka i leczenie pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza tych, u których w dotychczasowym postępowaniu medycznym występowały trudności diagnostyczne bądź terapeutyczne, w tym opornych na stosowane wcześniej leczenie.

Przyjęcia do Oddziału Klinicznego Psychiatrycznego i Psychogeriatrycznego:


1. Przyjęcia do oddziału odbywają się wyłącznie w trybie planowym na podstawie ważnego skierowania do szpitala psychiatrycznego wystawionego przez lekarza niezależnie od specjalizacji z uzasadnieniem konieczności hospitalizacji.
2. Przed przyjęciem do Oddziału pacjent będzie jest oceniany badany pod kątem wskazań do hospitalizacji przez lekarza Kliniki. Kwalifikacje odbywają się od wtorku do czwartku w godzinach od 9:00 do 12:00 po wcześniejszym zarejestrowaniu się osobiście lub telefonicznie (Pokój Przyjęć Kliniki Psychiatrii, przyziemie, tel. 71 784 1617).
3. W czasie badania kwalifikującego w przypadku podjęcia decyzji o celowości hospitalizacji w Oddziale klinicznym wyznaczona zostanie przypuszczalna data planowego przyjęcia.
4. Dzień lub kilka dni przed przyjęciem sekretarka medyczna Kliniki poinformuje telefonicznie pacjenta (rodzinę, opiekunów) o wyznaczonym terminie rozpoczęcia hospitalizacji.
5. Klinika Psychiatrii nie ma w swojej strukturze Izby Przyjęć, w związku z tym pacjenci nie mogą być konsultowani w trybie nagłym ze skierowaniem lub bez skierowania. Najbliższa Izba Przyjęć całodobowa znajduje się w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego przy Wybrzeżu J.C. Korzeniowskiego 18 we Wrocławiu.
6. Konsultacje pacjentów z zaburzeniami psychicznymi realizowane są także w ramach Przyklinicznej Poradni Zdrowia Psychicznego, rejestracja - tel. 71 784 1610.

 

Badania diagnostyczne realizowane w Klinice Psychiatrii USK:

Pełna diagnostyka psychiatryczno-psychologiczna dotycząca zaburzeń psychicznych obejmuje:
- badanie psychiatryczne,
- badanie ogólnego stanu zdrowia,
- badanie neurologiczne,
- badanie psychologiczne,
- pełen zakres badań dodatkowych w zależności od potrzeb pacjenta:
o diagnostyka laboratoryjna, w tym monitorowanie poziomu leków w surowicy,
o badanie tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, EEG, RTG,
o badania genetyczne.
Ze wskazań zdrowotnych, na zlecenie lekarza prowadzącego istnieje możliwość wykonania innych niezbędnych specjalistycznych badań w oparciu o współpracę z różnymi specjalistycznymi jednostkami medycznymi.

Formy terapii stosowane w Klinice Psychiatrii USK

Program terapeutyczny jest zindywidualizowany, uwzględniający stan psychiczny i ogólny pacjenta, dostosowany do jego potrzeb oraz możliwości i może obejmować:
- psychofarmakoterapię, leczenie prowadzone z uwzględnieniem aktualnych standardów,
- leczenie terapią elektrowstrząsową (EW) - zabiegi wykonywane są przez lekarzy specjalistów psychiatrów w asyście lekarza specjalisty anestezjologa z zachowaniem standardów bezpieczeństwa (znieczulenie do zabiegu wykonuje anestezjolog, gabinet zabiegowy wyposażony jest w nowoczesną aparaturę medyczną),
- oddziaływania pozafarmakologiczne, tj.:
o psychoterapia indywidualna, grupowa, terapia rodzin ( w podejściu behawioralno -poznawczym, systemowym, psychodynamicznym, otwartego dialogu lub eklektycznym),
o trening interpersonalny,
o trening komunikacji,
o trening umiejętności interpersonalnych,
o trening pracy z ciałem (trening Schultza, trening Jacobsona, Mindfulness, Tai chai)
o psychoedukacja dla pacjentów i ich rodzin,
o oddziaływania socjoterapeutyczne: arteterapia, filmoterapia i inne,
o terapia psychomotoryczna (gimnastyka, spacer, nordic walking),
o zebrania społeczności,
o opieka pracownika socjalnego.

 

Badania naukowe

W ramach Kliniki Psychiatrii USK prowadzone są także badania naukowe, w tym badania kliniczne dotyczące nowych metod terapeutycznych, realizowane zgodnie zasadami prowadzenia badań naukowych.

Dydaktyka

W oddziale prowadzone są zajęcia dydaktyczne z zakresu psychiatrii dla studentów V i VI roku Wydziału Lekarskiego UMW oraz studentów English Division UMW. Prowadzona jest także dydaktyka podyplomowa w zakresie psychiatrii. Jest ona realizowana w formie specjalizacji i staży klinicznych z psychiatrii dla lekarzy rezydentów oraz specjalizujących się w psychiatrii i neurologii.


Personel Oddziału

Kierownik Kliniki Psychiatrii i Ordynator Oddziału
- prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska, specjalista psychiatra


Lekarze specjaliści psychiatrzy
- dr n. med. Jan Aleksander Beszłej, Koordynator Oddziału, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i psychoterapii psychodynamicznej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, specjalista psychiatrii środowiskowej, specjalista psychiatra
- lek. Agnieszka Cyran, specjalista psychiatra, specjalista medycyny rodzinnej
- dr n. med. Tomasz Hadryś, psychoterapeuta, specjalista psychiatra
- dr n. med. Patryk Piotrowski, specjalista psychiatrii środowiskowej, specjalista zdrowia publicznego, specjalista psychiatra

Lekarze na stażu rezydenckim:

- lek. Marta Jakubczyk
- lek. Damian Siwicki
- lek. Tomasz Wieczorek
- lek. Olga Biegajło
- lek. Anna Gładka
- lek. Julia Alejnikowa
- lek. Katarzyna Bielak
- lek. Anna Dickert
- lek. Aleksandra Maryszczak
- lek. Marta Ciułkowicz
- lek. Karolina Roczek
- lek. Marta Błoch (urlop)
- lek. Julian Maciaszek
- lek. Mateusz Łuc
- lek. Wojciech Stępień
 
Dyżurka rezydentów tel: 71 784 16 41

Psycholodzy
- dr n. med. Renata Wallner, specjalista psycholog kliniczny; terapeuta systemowy, terapeuta środowiskowy, terapeuta otwartego dialogu
- dr n. med. Dorota Szcześniak, prof. nadzw., psychoterapeuta psychodynamiczny
- dr Anna Pałęga
- mgr Maria Maćkowiak
- mgr Marta Lenart

Terapeuci zajęciowi
- mgr Anna Przeklasa, terapeuta zajęciowy - Koordynator terapeutów zajęciowych, tel: 71 784 16 37
- Sara Czaicka
- Kamila Kozioł
- Anita Nestorowicz

Pielęgniarka Oddziałowa
- mgr pielęgniarstwa Danuta Wilkosz-Szuszkiewicz wraz z zespołem pielęgniarek i ratowników medycznych

Dyżurka pielęgniarska tel: 71 784 16 14

Rejestratorka medyczna
- Alina Styrczula tel: 71 784 16 17

 

Lista rzeczy, które należy zabrać do szpitala