Katedra Psychiatrii

Oddział Dzienny Leczenia Nerwic Kliniki Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu specjalizuje się w leczeniu:
- zaburzeń nerwicowych,
- zaburzeń osobowości,
- depresji o podłożu psychogennym,
- zaburzeń pod postacią somatyczną,
- niektórych zaburzeń behawioralnych (bulimia, łagodne postacie anoreksji, wtórne zaburzenia snu).

Metody leczenia

Podstawową metodą leczenia jest psychoterapia grupowa prowadzona w modelu psychodynamicznym. Podstawy teoretyczne tej psychoterapii wywodzą się z teorii przywiązania, teorii relacji z obiektem oraz psychoanalizy. Podstawowym jej założeniem jest, że objawy psychopatologiczne są pochodnymi nieświadomych procesów psychicznych i sygnalizują trudności w zakresie struktury psychicznej i relacyjności.

Terapia odbywa się w grupach 14–18 osobowych, trwa 12 lub 13 tygodni i jest prowadzona przez kwalifikowanych psychoterapeutów. Zajęcia odbywają się codziennie w dni robocze w godzinach pracy. Grupy mają charakter zamknięty, co znaczy, że wszyscy pacjenci rozpoczynają i kończą terapię jednocześnie. Pozwala to na dobre poznanie siebie nawzajem i osiągnięcie zaufania niezbędnego do dzielenia się sprawami osobistymi.

W grupach uczestniczą osoby z różnymi zaburzeniami, zawsze jednak z zakresu kompetencji oddziału. Nie są przyjmowani pacjenci z zaburzeniami psychotycznymi, uzależnieni od substancji psychoaktywnych oraz z organicznymi zaburzeniami psychicznymi.

Zasady przyjęcia pacjenta do Oddziału

Pacjenci przyjmowani są do Oddziału Dziennego Leczenia Nerwic na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza psychiatrę lub lekarza innej specjalności. W celu oceny zasadności skierowania wymagana jest konsultacja z pracownikiem Oddziału. Można się umówić na konsultację dzwoniąc pod numer 71 784 16 10 (rejestracja) lub kontaktując się mailowo - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Głównym celem konsultacji jest ustalenie czy leczenie w Oddziale będzie korzystne terapeutycznie dla osoby ubiegającej się o przyjęcie i czy jest ona gotowa konstruktywnie uczestniczyć w procesie leczenia. Konsultacje odbywają się w Poradni Zdrowia Psychicznego, na III piętrze budynku Kliniki Psychiatrii UMW mieszczącym się przy Wybrzeżu Pasteura 10. Wejście do Kliniki znajduje się z tyłu budynku.

Grupy terapeutyczne zaczynają się na początku stycznia, kwietnia, lipca i października. Prosimy jednak nie zgłaszać się zbyt późno, ponieważ liczba miejsc w grupie terapeutycznej jest ograniczona i są one przydzielane osobom według kolejności konsultacji.

Zasady i przebieg terapii

Podstawowym warunkiem uczestniczenia w psychoterapii w Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic jest obecność na zajęciach oraz gotowość do mówienia o sobie i słuchania innych. Do sesji psychoterapii grupowej nie trzeba się w żaden sposób przygotowywać, nie prowadzimy rozmów na zadawane tematy. Podstawowym założeniem jest spontaniczność wypowiadania się w ramach określonych przez zasady terapii. Mogą się jednak zdarzyć sytuacje, w których wymagamy wykonania „zadań domowych” oraz zaangażowania organizacyjnego na oddziale, jako elementu terapii.

Zasady terapii szczegółowo określa regulamin. Wymagane jest przede wszystkim regularne uczestnictwo w zajęciach, utrzymanie tajemnicy oraz otwartość. Wymagana jest także trzeźwość oraz powstrzymanie się od podejmowania ważnych decyzji życiowych w czasie terapii. Na podstawie doświadczenia możemy powiedzieć, że najczęstszą przyczyną wypisania z oddziału przed zakończeniem terapii jest przekroczenie limitu nieobecności.

W czasie terapii wyróżnione są 2 okresy. Przez pierwsze 2-3 tygodnie uczestnicy grupy opowiadają swoje życiorysy. Następnie rozpoczyna się okres z wyraźniejszą aktywnością terapeutów. W grupie stale obecnych jest 2 lub 3 psychoterapeutów oraz 1-2 terapeutów stażystów obserwujących przebieg terapii i prowadzących niektóre zajęcia. W pierwszym dniu wszyscy pacjenci są badani przez lekarza, z którego porad można korzystać przez cały czas trwania terapii. W czasie pobytu w Oddziale Leczenia Nerwic lekarz Oddziału przejmuje odpowiedzialność za terapię farmakologiczną i schorzeń somatycznych. W tym czasie nie można uczestniczyć w żadnej innej formie psychoterapii.

Dydaktyka

Poza pracą kliniczną na rzecz chorych prowadzone są zajęcia dydaktyczne z zakresu psychiatrii i psychologii klinicznej dla studentów VI roku Wydziału Lekarskiego UMW. Prowadzona jest też dydaktyka podyplomowa w zakresie psychiatrii, realizowana w formie specjalizacji i staży klinicznych dla psychologów, lekarzy rezydentów oraz lekarzy specjalizujących się w psychiatrii i neurologii. Pacjenci Oddziału mogą być czasami zapraszani do rozmów ze studentami.


Personel Oddziału

Kierownik Kliniki Psychiatrii USK
prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska, specjalista psychiatra

Koordynator Oddziału Leczenia Nerwic
dr hab. n. med. Krzysztof Małyszczak, prof. nadzw. UMW, specjalista psychiatra, superwizor psychoterapii, certyfikat Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Psychoterapeuci
mgr Anna Wodiany, dyplomowana psychoterapeutka psychodynamiczna w procesie certyfikacji
mgr Anna Rudkowska-Mytych, dyplomowana psychoterapeutka psychodynamiczna w procesie certyfikacji
dr n. hum. Ewa Pisarska, psychoterapeutka, certyfikat Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – konsultacje superwizyjne
mgr Anna Moszczyńska, dyplomowana psychoterapeutka psychodynamiczna 
mgr Maciej Wójcik, dyplomowany psychoterapeuta, ceryfikat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (urlop wychowawczy)

Pielęgniarka
mgr Julia Houszka, specjalistka pielęgniarstwa psychiatrycznego