Katedra Psychiatrii

Habilitacje

Autor: Dorota Frydecka
Tytuł rozprawy: "Związek wybranych parametrów układu odpornościowego z ryzykiem zachorowania na schizofrenię, jej przebiegiem i symptomatologią" (cykl publikacji)
Skład komisji: prof. dr hab. Janusz Rybakowski - przewodniczący, dr hab. Joanna Bladowska - sekretarz, prof. dr hab. Dominika Dudek - recenzent, prof. dr hab. Jacek Roliński - recenzent, dr hab. Adam Wichniak - recenzent, dr hab. Katarzyna Kapelko-Słowik, dr hab. Napoleon Waszkiewicz
Data habilitacji: 11.05.2016 r.

Autor: Przemysław Pacan
Tytuł rozprawy: "Onychofagia i onychotillomania - rozpowszechnienie, obraz kliniczny, przebieg, współwystępowanie zaburzeń |ękowych i zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego, leczenie, wpływ na jakość życia" (cykl publikacji)
Skład komisji: prof. dr hab. Jerzy Samochowiec - przewodniczący, prof. dr hab. Grażyna Bednarek-Tupikowska - sekretarz, prof. dr hab. Irena Krupka-Matuszczyk - recenzent, prof. dr hab. Andrzej Kaszuba - recenzent, dr hab. Maria Załuska - recenzent, prof. dr hab. Marek Podemski, prof. dr hab. Lilia Rudnicka
Data habilitacji: 10.12.2016 r

Autor: Tomasz Pawłowski
Tytuł rozprawy: "Rola szlaku kinureninowego w patogenezie objawów zespołu depresyjnego u pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C leczonych  pegylowanym interferonem alfa 2a i rybawiryną", Wrocław: Akad. Med., 2011.
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Jerzy Landowski, prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz, prof. dr hab. n. med. Jerzy Leszek, prof. dr hab. n. med. Irena Krupka-Matuszczyk

Autor: Tomasz Adamowski
Tytuł rozprawy:  "Porównanie potrzeb pacjentów leczonych na psychiatrycznych oddziałach dziennych i stacjonarnych w wybranych ośrodkach wschodnio- i zachodnioeuropejskich", Wrocław: Akad. Med., 2009.
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec, prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Zięba, prof. dr hab. n. med. Stanisław Pużyński
 
Autor: Krzysztof Małyszczak
Tytuł rozprawy: "Wpływ neurotyzmu i długotrwałych trudności życiowych w postaci chorób somatycznych na nasilenie objawów depresyjnych i lęku uogólnionego", Wrocław: Akad. Med., 2007.
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Janusz Rybakowski, prof. dr. hab. n. med. Jerzy Samochowiec, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Nowicki, prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórk
 
Autor: Joanna Rymaszewska
Tytuł rozprawy: "Funkcjonowanie społeczne i zawodowe osób mających zaburzenia psychiczne w Polsce w porównaniu do innych wybranych krajów europejskich", Wrocław: Akad. Med. 2004.
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Augustyn Wasik, prof. dr hab. n. med. Janusz Rybakowski, prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka
 
Autor: Jerzy Leszek
Tytuł rozprawy: "Zaburzenia immunologiczne w wybranych chorobach psychicznych, znaczenie dla terapii doświadczalnej", 1999.
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Marek Jarema, prof. dr hab. n. med. Janusz Rybakowski, prof. dr hab. n. med. Martyna Kandefer-Szerszeń
 
Autor: Sławomir Sidorowicz
Tytuł rozprawy: "Ocena przydatności badań tomokomputerowych i neuropsychologicznych mózgowia w zależności od alkoholu", Wrocław: Akad. Med., 1991.
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Marek Masiak,  prof. dr hab. n. med. Andrzej Szymusik, prof. dr hab. n. med. Zdzisława Bem

 

Doktoraty

Autor: Marta Jakubczyk
Temat: Czynniki ryzyka stosowania środków przymusu wśród osób z zaburzeniami psychicznymi na przykładzie szpitala psychiatrycznego we Wrocławiu
Promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kiejna
Data obrony: 14.09.2018 r.

Autor: Anna Królicka-Deręgowska
Temat: Ocena częstości i form przymusu bezpośredniego w oddziale stacjonarnym Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży oraz określenie czynników ryzyka zastosowania przymusu
Promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kiejna
Data obrony: 14.09.2018 r.

Autor: Agata Żesławska-Faleńczyk
Temat: Przetwarzanie słuchowe i wybrane aspekty funkcjonowania poznawczego a umiejętność czytania u dzieci z dysleksją
Promotor: dr hab. n. med. Krzysztof Małyszczak
Data obrony: 29.09.2017 r.

Autor: Anna Jeleń
Temat: Polska adaptacja i zbadanie psychometrycznych właściwości polskiej wersji skali do badania potrzeb pacjentów psychiatrii sądowej – Camberwell Assessment of Need – Forensic Version (CANFOR)
Promotor: dr hab. n. med. Tomasz Adamowski, prof. nadzw.
Data obrony: 16.12.2016 r.

Autor: Aleksandra Zawadzka
Temat: Zaburzenia depresyjne i lękowe u pacjentów zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS
Promotor: prof. dr hab. n. med. Jerzy Leszek
Recenzenci: dr hab. n. med. Andrzej Potemkowski,  prof. dr hab. n. med. Joanna Twarowska-Hauser
Data obrony: 04.03.2016 r.

Autor: Błażej Misiak
Temat: Palenie tytoniu oraz wybrane parametry metaboliczne u pacjentów z pierwszym epizodem schizofrenii
Promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kiejna
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Janusz Rybakowski. prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec
Data obrony: 16.10.2015 r.

Autor: Dorota Szcześniak
Temat: Właściwości psychometryczne i zastosowanie nowych narzędzi przesiewowych do badania funkcji poznawczych pacjentów z łagodnymi deficytami i otępieniem
Promotor: prof. dr hab n. med. Joanna Rymaszewska
Promotor pomocniczy: dr n. med. Renata Wojtyńska
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Alina Borkowska, dr hab. n. med. Tomasz Sobów, prof. nadzw.
Data obrony: 11.09.2015 r.

Autor: Marta Zagdańska
Temat: Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych w populacji studentów państwowych uczelni wyższych we Wrocławiu
Promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kiejna
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka, dr hab. Alicja Kuczyńska
Data obrony: 26.06.2015 r.

Autor: Jacek Radzik
Temat: Ocena aktywności wybranych cytokin prozapalnych u osób z zaburzeniami depresyjnymi w zależności od wieku i farmakoterapii
Promotor: prof. dr hab. n. med. Jerzy Leszek
Recenzenci: dr hab. n. med. Andrzej Potemkowski, prof. dr hab. n. med. Joanna Twarowska-Hauser
Data obrony: 13.06.2014 r.

Autor: Maja Biała
Temat: Wpływ zaburzeń osobowości na utrzymywanie się pacjentów w leczeniu psychiatrycznym
Promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kiejna
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek, dr hab. Alicja Kuczyńska
Data obrony: 30.05.2014 r.

Autor: Bartłomiej Stańczykiewicz
Temat: Ocena wpływu Ovocystatyny na funkcje poznawcze w zwierzęcych modelach zmian otępiennych
Promotor: prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska
Recenzenci: prof. dr hab. Maria Janusz, prof. dr hab. n .med. Hanna Trębacz
Data obrony: 09.05.2014 r.

Autor: Agnieszka Turkiewicz-Maligranda
Temat: Podmiotowe uwarunkowania radzenia sobie z chorobą dyskową odcinka
krzyżowo-lędźwiowego
Promotor: prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska
Recenzenci: dr hab. Grażyna Dolińska-Zygmunt, prof. dr hab. Anna Skrzek
Data obrony: 18.10.2013 r.

Autor: Marta Jakubik
Temat: Wpływ białka immunomodulującego Y na postęp zmian otępiennych w modelach zwierzęcych choroby Alzheimera
Promotor: prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska
Recenzenci: prof. dr hab. Maria Janusz, prof. dr hab. n .med. Hanna Trębacz
Data obrony: 04.04.2014 r.

Autor: Małgorzata Rychlik-Kowalska
Temat: Porównanie jakości życia i satysfakcji z leczenia po zastosowaniu farmakoterapii i fizjoterapii w leczeniu zaburzeń erekcji 800x600 u pacjentów z chorobami serca
Promotor: prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska
Recenzenci: dr hab. Krystyna Rożek-Piechura, dr hab. n. med. Małgorzata Sobieszczańska
Data obrony: 27.06.2013 r.

Autor: Marzena Zboch
Temat: Ocena poziomu witaminy B12, kwasu foliowego, homocysteiny, kwasu metylomalonowego oraz reduktazy metylotetrahydrofolianowej u chorych z otępieniem naczyniowym, mieszanym i typu Alzheimera.
Promotor: prof. dr hab. n. med. Jerzy Leszek
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Marek Sąsiadek, prof. dr hab. n. med. Andrzej Potemkowski
Data obrony: 14.12.2012 r.

Autor: Sylwia Adamowska
Temat: Badanie zgodności rozpoznań psychiatrycznych u dzieci i młodzieży z kryteriami diagnostycznymi klasyfikacji ICD-10 za pomocą kwestionariusza MINI-Kid
Promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kiejna
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Andrzej Rajewski, dr hab. n. med. Piotr Gorczyca
Data obrony: 23.11.2012 r.
 
Autor: Magdalena Ciałkowska-Kuźmińska
Temat: Potrzeby osób z zaburzeniami psychicznymi a obciążenie opiekunów
Promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kiejna
Recenzenci: dr hab. n. med. Tomasz Adamowski, dr hab. Alicja Kuczyńska
Data obrony: 16.12.2011 r.
 
Autor: Justyna Mazurek
Temat: Porównanie potrzeb osób starszych w ośrodkach rehabilitacyjnych we Wrocławiu i w Hamburgu.
Promotor: prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska
Data obrony: 2011 r.
 
Autor: Joanna Kowalska
Temat: Objawy depresyjne i procesy poznawcze a stan funkcjonalny pacjentów objętych fizjoterapią w geriatrycznym oddziale rehabilitacyjnym
Promotor: prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska
Data obrony: 2009 r.
 
Autor: Dorota Frydecka
Temat: Polimorfizm genów CTLA-4 oraz CD28 u chorych na schizofrenię i osób zdrowych
Promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kiejna
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Jerzy Leszek, prof. dr hab. n. med. Joanna Twarowska-Hauser
Data obrony: 18.04.2009
 
Autor: Patryk Piotrowski
Temat: Oszacowanie kosztów psychiatrycznej opieki zdrowotnej w oparciu o model analizy koszt - skuteczność
Promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kiejna
Recenzenci: dr. hab. n. med. Joanna Rymaszewska, prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka
Data obrony: 21.11.2008

Autor: Ewelina Dobrzyńska
Temat: Potrzeby osób z zaburzeniami psychicznymi a satysfakcja z opieki medycznej, funkcjonowanie społeczne oraz jakość życia
Promotor: dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska
Data obrony: 09.05.2007
 
Autor: Renata Wojtyńska
Temat: Ocena funkcji poznawczych u pacjentów poddanych rewaskularyzacji mięśnia sercowego metodą pomostowania aortalno-wieńcowego, przeprowadzonej w hipotermii i normotermii z krążeniem pozaustrojowym
Promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kiejna
Data obrony: 22.11.2006
 
Autor: Adrian Sieradzki
Temat: Badanie właściwości psychometrycznych skali inwalidztwa społecznego GSDS (Groningen Social Disabilities Schedule)
Promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kiejna
Data obrony: 22.11.2006
 
Autor: Agnieszka Stępień
Temat: Obraz zaburzenia stresowego pourazowego wśród ofiar powodzi w zależności od rozmiaru poniesionych strat
Promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kiejna
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Joanna Twarowska-Hauser, dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska
Data obrony: 22.06.2005
 
Autor: Tomasz Hadryś
Temat: Obciążenie rodzin pacjentów z różnymi zaburzeniami psychicznymi
Promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kiejna
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka, prof. dr hab. n. med. Jerzy Leszek
Data obrony: 22.06.2005
 
Autor: Tomasz Adamowski
Temat: Badanie zgodności rozpoznań psychiatrycznych z kryteriami diagnostycznymi klasyfikacji ICD-10 za pomocą kwestionariusza SCAN
Promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kiejna
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Joanna Twarowska-Hauser, prof. dr hab. n. med. Jerzy Leszek
Data obrony: 22.02.2005

Autor: Elżbieta Trypka
Temat: Badanie nad genotypem CYP2D6 i wybranymi wskaźnikami enzymatycznej bariery antyoksydacyjnej w otępieniu typu Alzheimera
Promotor: prof. dr hab. n. med. Jerzy Leszek
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Joanna Twarowska-Hauser, prof. dr hab. n. med. Maria Sąsiadek
Data obrony: 17.11.2004

Autor: Marcin Szechiński
Temat: Analiza doznań bólowych w zaburzeniu depresyjnym
Promotor: dr hab. n. med. Sławomir Sidorowicz
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Jerzy Landowski, prof. dr hab. n. med. Augustyn Wasik
Data obrony: 17.11.2004
 
Autor: Monika Szewczuk-Bogusławska
Temat: Badanie szybkości oksydacji sparteinowo-debryzochinowej u pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi
Promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kiejna
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Joanna Twarowska-Hauser, prof. dr hab. n. med. Jerzy Leszek
Data obrony: 30.06.2004
 
Autor: Tomasz Pawłowski
Temat: Charakterystyka dróg dotarcia do psychiatry na przykładzie dwóch wybranych populacji województwa dolnośląskiego
Promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kiejna
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka, prof. dr hab. n. med. Andrzej Steciwko
Data obrony: 30.04.2003
 
Autor: Monika Kantorska-Janiec
Temat: Ocena parametrów psychometrycznych Złożonego Międzynarodowego Wywiadu Diagnostycznego CIDI w rozpoznawaniu zaburzeń afektywnych
Promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kiejna
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka, prof. dr hab. n. med. Jerzy Leszek
Data obrony: 28.01.2003

Autor: Przemysław Pacan
Temat: Wpływ stresu na zaostrzenie łuszczycy i współwystępowanie depresji
Promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kiejna
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Joanna Twarowska - Hauser, prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Baran
Data obrony: 15.05.2002
 
Autor: Iwona Chlebowska
Temat: Badanie szybkości oksydacji sparteinowo-debrizochinowej i acetylacji sulfadymidyny u osób uzależnionych od alkoholu
Promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kiejna
Recenzenci: dr hab. n. med. Sławomir Sidorowicz, prof. dr hab. n. med. Joanna Twarowska-Hauser
Data obrony: 07.11.2001
 
Autor: Magdalena Grzesiak
Temat: Badanie zależności między genotypem CYP2D6 a występowaniem objawów niepożądanych w trakcie leczenia przeciwdepresyjnego
Promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kiejna
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Jerzy Leszek, prof. dr hab. n. med. Jerzy Landowski
Data obrony: 07.11.2001
 
Autor: Krzysztof Małyszczak
Temat: Ocena samopoczucia i funkcjonowania w mieszanym zaburzeniu lękowo-depresyjnym
Promotor: dr hab. n. med. Sławomir Sidorowicz
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka, prof. dr hab. n. med. Andrzej Kiejna
Data obrony: 30.06.2000

Autor: Joanna Rymaszewska
Temat: Ocena stanu psychicznego pacjentów poddanych rewaskularyzacji naczyń wieńcowych metodą pomostowania z zastosowaniem hipotermii i normotermii
Promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kiejna
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Joanna Twarowska-Hauser, prof. dr hab. n. med. Jerzy Leszek
Data obrony: 30.06.2000

Autor: Piotr Baranowski
Temat: Badanie nad przymusem bezpośrednim w szpitalu psychiatrycznym po wprowadzeniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
Promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kiejna
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Jerzy Leszek, prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka
Data obrony: 17.12.1999
 
Autor: Sylwia Chładzińska-Kiejna
Temat: Psychologiczna analiza zmian jakości życia u chorych poddanych mechanicznej korekcji funkcji serca
Promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kübler
Recenzenci: prof. dr hab. Krystyna de Walden-Gałuszko, dr hab. n. med. Krystyna Łoboz-Grudzień
Data obrony: 26.06.1999
 
Autor: Joanna Mazurek
Temat: Ocena wartości klinicznej skali melancholii Becha-Rafaelsena w porównaniu z innymi narzędziami oceny głębokości depresji
Promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kiejna
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka, dr hab. n. med. Sławomir Sidorowicz
Data obrony: 05.10.1998

Autor: Jan Aleksander Beszłej
Temat: Badanie wpływu leczenia chloropromazyną na szybkość oksydacji sparteinowo-debrizochinowej u chorych z rozpoznaniem schizofrenii
Promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kiejna
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Marek Jarema, prof. dr hab. n. med. Ryszard Podemski
Data obrony: 31.12.1997