Katedra Psychiatrii

Studenci V i VI roku Wydziału Lekarskiego
 
Prosimy o zapoznanie się z regulaminami, zaleceniami dotyczącymi prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz sylabusami zamieszczonymi w poniższych linkach:
 
Regulaminy
 
 
 
Plany zajęć na rok 2021/2022
 
 

 

Egzamin

A. Część I.

Egzamin praktyczny OSCE odbędzie się w dniach 07.02.2022 - 11.02.2022.

Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kiniczny – (Objective Structured Clinical Examination) - OSCE

Podczas egzaminu, w ciągu 10 min, zadaniem Studenta będzie wykonanie poniższych zadań u pacjenta z problemem psychiatrycznym - zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Dzienniku praktyk. Praktyczne nauczanie kliniczne” – Rozpoznanie i postępowanie w stanach nagłych związanych z zaburzeniami psychicznymi.


1. Przeprowadzenie badania psychiatrycznego – proszę zwrócić uwagę na wszystkie wymagane procedury. 

2. Ocena stanu psychicznego pacjenta.

3. Zaproponowanie najbardziej prawdopodobnej diagnozy.

3. Wdrożenie postępowania niefarmakologicznego wobec pacjenta adekwatne do zaproponowanej diagnozy.

4. Zlecenie właściwego dla stanu pacjenta i diagnozy leczenia farmakologicznego.

 

B. Część II.

Egzamin testowy 17.02.2022.

 


UWAGA


 

 

Grupy odbywające ćwiczenia z psychiatrii w budynku przy wyb. Pasteura 10 oczekują  na prowadzącego zajęcia na parterze .