Katedra Psychiatrii

Zaledwie garstka wrocławian wie, że słynny lekarz i naukowiec ostatnie lata życia spędził we Wrocławiu. Prof. Andrzej Kiejna - kierownik Katedry Psychiatrii - prześledził ten okres i upamiętni go specjalną wystawą.

Alois Alzheimer przyjechał do Wrocławia w 1912 roku. Został dyrektorem miejscowej Kliniki Psychiatrycznej i Chorób Nerwowych, która mieściła się przy obecnej ulicy Bujwida. Spędził tu ostatnie 3 lata życia. I choć był to okres obfitujący w liczne dokonania naukowe, biografowie wiedzą o nim niewiele. Niewykluczone, że prof. Andrzej Kiejna jest jednym z naukowców najdokładniej znających ten okres życia Alzheimera. Obecny szef Katedry Psychiatrii z dużą pieczołowitością poszukiwał materiałów źródłowych. Efekty tej pracy będzie można zobaczyć  24 maja o godz. 15:00 w czasie otwarcia wystawy poświęconej Aloisowi Alzheimerowi.


Wiedza prof. Andrzeja Kiejny o  prof. Aloisie Alzheimerze doceniana jest także za granicą. W otwarciu wystawy udział weźmie wybitny niemiecki psychiatra prof. Hans Jörgen Möller. Podczas uroczystości prof. Möller oficjalnie wręczy prof. Andrzejowi Kiejnie Medal Krepealina – Alzheimera, przyznany mu  22 grudnia 2015 r., za szczególny wkład w upamiętnienie postaci Aloisa Alzheimera i zasługi dla akademickiej psychiatrii. O 17.30 prof. Hans Jörgen Möller wygłosi wykład "Alzheimer's contribution in research on schizophrenia".

Em. Prof. Dr med. Dr. hc. mult. Hans Jörgen Möller


Głównymi zainteresowaniami naukowymi Profesora H-J Möllera są: metodologia badań klinicznych w psychiatrii, biologiczne aspekty schizofrenii i depresji, kliniczna psychofarmakologia i psychogeriatria. Jest on autorem i współautorem ponad 1300 publikacji w czasopismach naukowych (z całościowym IF> 2500) i autorem oraz redaktorem wielu książek, w tym podręczników psychiatrii i psychofarmakologii. Profesor H-J Möller jest głównym redaktorem European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, redaktorem dwóch głównych niemieckich czasopism psychiatrycznych, „Nervenarzt” i „Psychopharmakotherapie” oraz członkiem kolegiów redakcyjnych wielu międzynarodowych czasopism.  Profesor H-J Möller dostąpił wielu godności akademickich i naukowych, w tym dwukrotnie otrzymał tytuł Doktora h.c., pełnił zaszczytne funkcje przewodniczących  towarzystw naukowych. W latach 1994 – 2012 Profesor H-J Möller sprawował funkcję kierownika  Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Ludwika-Maxymiliana w Monachium.

Otwarcie wystawy we foyer na parterze budynku Katedry Psychiatrii, Wybrzeże L. Pasteura 10 zaplanowano 24 maja o godz. 15:00.
Zaproszeni są wszyscy pracownicy i studenci uczelni.