Katedra Psychiatrii

Ciało i umysł pacjenta są jednością - dlatego tak ważne jest, by leczący go lekarze chcieli i potrafili współpracować. Między innymi kardiolodzy, diabetolodzy, dermatolodzy i rzecz jasna psychiatrzy spotkali się na wspólnej konferencji.

Zorganizowała ją w dniach 14–15 października 2016 r. Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego. I edycja konferencji Psychiatria – dialogi interdyscyplinarne odbyła się pod patronatem Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, JM Rektora prof. Marka Ziętka, Konsultanta Krajowego ds. psychiatrii prof. Piotra Gałeckiego oraz Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 


 

Wykład inauguracyjny pt. „Odmiany dialogu”  wygłosił  prof. Leszek Koczanowicz, dr hab. nauk humanistycznych oraz dr hab. nauk społecznych.


 

Tematyka konferencji dotyczyła komunikacji, będącej jedną z podstaw postępu, także w medycynie. Medycyna sprzed ery cyfryzacji to konsylia lekarskie i dialog pozwalający na dogłębną analizę każdego przypadku zachorowania. Chcąc nieść pomoc naszym pacjentom, musimy uwzględniać całość objawów, skarg i wyników badań diagnostycznych, ale także przeżyć chorego. Jedynie wówczas możemy liczyć na sukces terapeutyczny.
 


 

Aktualnie promowany model opieki medycznej w Europie i na świecie to collaborative care, czyli współpraca i komunikacja w interdyscyplinarnym zespole lekarzy oraz pozostałych specjalistów i terapeutów zaangażowanych w proces diagnozowania i leczenia osoby wymagającej  pomocy.  
 


 

Tematyka sesji dotyczyła dialogu psychiatry z lekarzami innych specjalności: kardiologiem, diabetologiem, dermatologiem, endokrynologiem, bariatrą-obesitologiem, neurologiem, psychologiem a także kulturoznawcą. Dialogi o otyłości, dialogi z ciałem, dialogi terapeutyczne i szereg innych wzbudziły duże zainteresowanie. Udział wzięli nie tylko lekarze psychiatrzy, ale także przedstawiciele innych specjalności oraz, co nas niezmiernie cieszy, młodzi lekarze przed specjalizacjami.
 

Fot. Adam Zadrzywilski

Sesja plakatowa pokazała najświeższe badania i trendy w psychiatrii konsultacyjnej i obszarze medycyny a najlepsi otrzymali zasłużone nagrody i wyróżnienia.

Podczas Konferencji odbyła się Sesja jubileuszowa poświęcona prof. Augustynowi Wasikowi, naszemu Nauczycielowi i wieloletniemu Kierownikowi Katedry i Kliniki Psychiatrii we Wrocławiu, który w 2016 roku obchodzi swoje 90 urodziny.

Organizatorem konferencji było Wydawnictwo Termedia, natomiast nadzór merytoryczny sprawowały zespoły Zakładu Psychiatrii Konsultacyjnej i Badań Behawioralnych oraz Zakład Psychoterapii i Chorób Psychosomatycznych Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wraz z Komitetem Naukowym złożonym z wyśmienitych polskich autorytetów różnych specjalności.

Odbiór był niezwykle pozytywny, dlatego organizatorzy już teraz przystępują do organizacji kolejnej edycji Dialogów interdyscyplinarnych. Zaplanowano ją w dniach 13-14 października 2017 r.