Department of Psychiatry
  • Wstęp EN
  • Ogród EN

Uprzejmie informujemy, że w Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego zostały utworzone grupy wsparcia dla studentów, doktorantów i pracowników z Ukrainy.


Tutaj znajdą Państwo szczególowe informacje